-mane


-mane
(съставна част на сложни думи) от латински manus "ръка".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.